STILLEVENS

Een stilleven is een schilderij met roerloze of levenloze objecten. Het schilderen van stillevens is een traditie in Nederland die teruggaat tot voor de Gouden Eeuw. Rond 1560 schilderde Pieter van Aertsen de eerste stillevens. De stillevens zijn vooral beroemd om de stofuitdrukking, de weergave van het oppervlak van een voorwerp. Een paar van de belangrijkste stillevenschilders van de gouden eeuw zijn Pieter Claesz, Willem Claesz. Heda en Willem Kalf. Ook de boemstillevens waren in trek en er werden grote bedragen voor neergeteld. Een aantal bloemstillevenschilders uit die tijd waren Jan Davidz. de Heem, Willem van Aelst, Rachel Ruysch en Jan van Huysum. Een stilleven is eigenlijk een schilderij om de virtuositeit van de schilder te laten zien. Hieronder de stillevens van Edgar de Cruijer. Virtuoos en helder met een zekere soberheid. Of anders gezegt "Complexe eenvoud".

(Schilderijen hieronder voor vergroting aanklikken)